สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สรุปยอด จำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.
กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2566 สมัครด้วยตนเอง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.