นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด สักการะบูชา พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในประเพณีเดือนเก้า

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด สักการะบูชา พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในประเพณีเดือนเก้า

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด สักการะบูชา พระภูมิเจ้าที่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในประเพณีเดือนเก้า ของชาวล้านนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและองค์กร  สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ img20230609_15594854