สำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม (Place of Justice) ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดดำเนินการเสวนาเรื่อง “อาชญากรรมไซเบอร์กับบทบาท ผู้ตรวจการแผ่นดินในยุคดิจิทัล” และการบรรยายเรื่อง “รู้ทันการถูกละเมิอสิทธิส่วนบุคคลทางไซเบอร์” ในรูปแบบ Onsite จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมผ่าน facebook Fanpage สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1686190397x978801288_1-17198

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน

วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน โดยมี ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธาน ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่เขต 4

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้

วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม ในการนี้มี นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ร่วมเป็นวิทยากร  ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ผ่านระบบออนไลน์  ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน

วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางการนำเครื่องมือของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง (วPA) มาใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แนวคิด “Back to school” คุณภาพการศึกษาต้องเริ่มที่ห้องเรียน ในการนี้มี นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4