ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจส่งคลิปประกวด โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” ในหัวข้อ “วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวมของเรา”

ด้วย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการศาสนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมจัดโครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก” โดยจัดประกวดคลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “วันดูแลโลก : บ้านส่วนรวมของเรา” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจส่งคลิปประกวด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1682311528x1983965819_1-1042