ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ เขต 4