การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ครั้งที่ 2/2566

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยคณะ ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอนุกรรมการผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4