วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีโพธาราม โรงเรียนวัดเทพาราม โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง และโรงเรียนวัดกองทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นศูนย์สอบ และมีโรงเรียนในสังกัดที่จัดสอบตามความสมัครใจ จำนวน 85 โรงเรียน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ดูแลความเรียบร้อยในการ จัดสอบตามสนามสอบที่ได้รับมอบหมาย