ด้วยศูนย์เพาะกล้าไม้เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ มีหน้าที่ผลิตกล้าไม้คุณภาพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกภาคส่วน จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สานต่อโครงการ ปลูกป่าในใจคน ปลุกคน สพฐ. ให้รักษ์ป่า โดยศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ยินดีสนับสนุนกล้าไม้สำหรับโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1678175463x1698399167_1-120 img20230307_15434596