ด้วย สำนักงานเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ขอประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่น “ปิดเทอมใหญ่ เที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์และเป็นแหล่งท่องเที่ยว รายละเอียดดังต่อไปนี้ ไนท์ซาฟารี img20230227_14274575