นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด วางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี มารดานางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด วางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี มารดานางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด วางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี มารดานางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต  ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่