เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ในงาน “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “เฟอร์นิเจอร์นอกชายคา”

สำนักงาน Higashikawa Cultural Exchang Department จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น กำหนดจัดงานประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “เฟอร์นิเจอร์นอกชายคา” เพื่อเชิญชวนเด็กนักเรียนนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566) ส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมประกวด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า งานประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 3 เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ด้านการออกแบบ โดยประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในปัจจุบันในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลาย จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1673575039x385903092_1-182