สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ดำเนินการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ดำเนินการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน และเป็นเครืองข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศพร้ออทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและเป็นเครือข่ายด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัด นักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรมมดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1675059250x656084977_1-526

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ

วันที่ 31 มกราคม 2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับศูนย์สอบ  ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี มารดานางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี มารดานางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายสายัณห์ คำลือ นายสมพงษ์  แสนสำโรง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี มารดานางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด วางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี มารดานางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด วางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี มารดานางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด วางพวงหรีดเคารพศพ และเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณแม่คำแสน โรจนมณี มารดานางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต  ณ วัดสันป่าสักวรอุไรธรรม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า มูลนิธิดำรงชัยธรรมได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา จากเดิมรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 66 ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566” ให้สถานศึกษาในสังกัดแจ้งผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ จำนวนไม่เกิน 20 ทุน โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 30 มกราคม 2566 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า มูลนิธิดำรงชัยธรรมได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา จากเดิมรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 66 ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1674712092x883630104_1-430