วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 และรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสที่โรงเรียนวัดเวฬุวันด้รับรางวัลพระราชทานฯ ในครั้งนี้  ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่