ด้วย โรงเรียนนครสวรรค์ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ร่วมกันจัดสอบแข่งขันวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษในโครงการการสอบแข่งขันวิชาวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสครสวรรค์  จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ว1118