วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาโครงการ/งบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4