ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการสอนและการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

สมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งไปยังโรงเรียนในสังกัด เพื่อเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมด้านการสอนและการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาหัวข้อการอบรมได้จากโครงการอบรมที่แนบมา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1668414051x1998956849_1-161

ขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดการแข่งขันความรู้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า จาก เดิม วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 และขยายเวลาในการส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือขอประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับพื้นที่จังหวัด นั้น จึงขอประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดการแข่งขัน จาก เดิม วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 และขยายเวลาในการส่งใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้ img20221114_16072606

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ แสนสำโรง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ แสนสำโรง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ แสนสำโรง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ในการนี้ นายไพโรจน์ วิเศษ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา จากหลายหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4