วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ของนางสาววิยะดา ใหม่ดี ในการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 4