ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) เป็นเจ้าภาพจัดงาน 2022 IYE World Camp โครงการค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset Language & Culture)

ด้วยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) ในปีนี้ IYF ประจำประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน 2022 IYF World Camp โครงการค่ายภาษาและพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset Language & Culture) ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดปทุมธานี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ img20220726_14485403

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความปลอดภัย​ (MOE Safety Center)​ กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่​ 15​ เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินสถานศึกษาในการรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม​ (Holistic​ School​ Safety)

การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารความปลอดภัย​ (MOE Safety Center)​ กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่​ 15​ เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินสถานศึกษาในการรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม​ (Holistic​ School​ Safety)

วันที่​ 25​ กรกฎาคม​ 2565 นางวรางคณา​ ไชยเรือน​ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่​ เขต​ 4​ พร้อมด้วย​ นายสายัณห์​ คำลือ​ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่​ เขต​ 4 ,นางแสงจันทร์​ กันยะมูล​ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​ ,นางสาวบุณยรัตน์​ สุวิชา​ ศึกษานิเทศก์​ ,นางธนพินท์ พวงทอง​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง​ และนายวรชัย​ ภิรมย์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือได้ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการระบบบริหารความปลอดภัย​ (MOE Safety Center) กลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่​ 15​ เพื่อจัดทำแนวทางการประเมินสถานศึกษาในการรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม​ (HolisticSchool​ Safety)​ ในสังกัด​ สพฐ.ทั่วประเทศ  ณโรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่