ตามที่ มูลนิธิทีทีบี ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้การสนับสนุนหลักของ ธนาคารทหารไทย ธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจำพุทธศักราช 2565 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ “การประกวดมารยาทไทย” “การประกวดอ่านฟังเสียง” และ “การประกวดวาดภาพดิจิทัล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญชวนนักเรียนในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1657013685x468731785_1-3283