สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการบริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” กิจกรรมจำหน่ายผลไม้สดใหม่ คุณภาพดี และราคายุติธรรม อาทิ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง

ด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมการบริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022” กิจกรรมจำหน่ายผลไม้สดใหม่ คุณภาพดี และราคายุติธรรม อาทิ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง เพื่อรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ฤดูการผลิต ปี 2565 ในระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีจุดจำหน่าย จำนวน 2 จุด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1651544159x373948045_1-1723 1651544159x373948045_2-1723

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1651482615x385085593_1-948 1651482615x385085593_2-948 1651482615x385085593_3-948