เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่กำหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่กำหนดแผนการออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง ขอเรียนเชิญท่าน คณะครูอาจารย์ และคณะนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต และโปรดส่งรายชื่อผู้ที่จะร่วมบริจาคโลหิตให้อำเภอสันป่าตอง ภายใน วันที่ 7 เมษายน 2565 จักเป็นพระคุณยิ่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ img20220318_09542016