สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท (พื้นที่ป่าชุมชนเกษตร และริมทาง)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท (พื้นที่ป่าชุมชนเกษตร และริมทาง) เข้มงวดการควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดทุกประเภท รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1646382827x864998904_1-712

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 40

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 40 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรุ้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับครูผู้สอนวิชาด้านสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1646362499x1088176533_1-147