สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะ ได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน สบทบทุนสร้างอุโบสถกลางน้ำ วัดพระบาททุ่งอ้อ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะ ได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน สบทบทุนสร้างอุโบสถกลางน้ำ วัดพระบาททุ่งอ้อ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วยนางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และคณะ ได้ร่วมทำบุญทอดกฐิน สบทบทุนสร้างอุโบสถกลางน้ำ วัดพระบาททุ่งอ้อ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่