ศธจ.เชียงใหม่เชิญชวนสถานศึกษาดูงานนิทรรศการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ นิทรรศการ