การตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตและการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ วิธีตรวจสอบสถานะการพิมพ์ใบอนุญาตคุรุสภาอิเล็คทรอนิกส์