จังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ โครงการคนละครึ่ง