โครงการประกวดภาพระบายสีเด็กไทยสู้ภัยโควิทประกวดวาดภาพเด็กไทยสู้ภัยโควิท