ประชาสัมพันธ์โครงการ Prime Minister’s Science Award 2020 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ โครงการวิทยาศาสตร์และชื่อครูวิทย์