วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมการเลือกตั้งประธานกลุ่มเครือข่ายและกรรมการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง