วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมชี้แจงการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนบ้านดอยหล่อ ไปสังกัดอบต.ดอยหล่อ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสันป่าตอง