สพฐ. ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลศิลป์อุเชนี ปีที่ 4 พ.ศ.63 ถึง31 สิงหาคม  2563 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ประกวดรางวัลศิลป์อุชเชนี ปี 2563