ยกเลิกการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยปี63 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ยกเลิกประกวดเยาวชนต้นแบบ