ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000  บาท ( -เก้าพันบาทถ้วน- )

                    – สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ        จำนวน    1    อัตรา

                     – สาขาวิชาเอกปฐมวัย             จำนวน    1    อัตรา

<<<< รายละเอียดคลิกที่นี่ >>>>

สมัครออนไลน์ผ่านลิงค์ https://forms.gle/Mmjc2JtzoNbWVz4L7

หมายเหตุ*** ให้ผู้ที่จะสมัครออนไลน์ให้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบโดยใช้ G-Mail ก่อนที่จะเข้าไปกรอกข้อมูล