วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ แทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ณ ห้องประชุมหางดง