โครงการYOUTH OF NATION เชิญเข้าร่วมสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งภายในวันที่ 24 มีนาคม  2563 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ขอเชิญร่วมสัมมนาเรื่องสอนครูเล่นดนตรีฯ