พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศปี63 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ อพวช.ประกวดการแสดงละคร