ชมรมสร้างสรรค์สังคมประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมผู้นำนันทนาการ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ อบรมผู้นำนันทนาการ