สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคส.)ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอด เหล้าเบียร์ บุหรี่  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ รณรงค์งานเลี้ยงเกียณปลอดเหล้า