เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม THAILAND STEM FESTIVAL 2019 เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ ยุพราชวิทยาลัย 2562 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  2562 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมthailand stem festival2019