มูลนิธิปันปัญญาประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิฯเพื่อเชิญชวน นักเรียน ที่สนใจและชื่นชอบด้านการวาดภาพระบายสี เพื่อชิงรางวัลในโครงการ แต้มสีเติมฝัน ปันทุนความรู้ ปี 2 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ มูลนิธิปันปัญญา