ศธจ. ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์เครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตร ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายและศูนย์พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ