ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันกิจกรรมเยาวชนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคปี2562 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ