ศธจ.แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานแห่งใหม่ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ศธจ.แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานใหม่