โรงเรียนวัดพญาชมภูประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตหน้าที่ครูผู้สอน รายละเอียดตามประกาศ  ดังต่อไปนี้โรงเรียนวัดพญาชมภูรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว