วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมพิธีเปิดการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง   การศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างวันที่20-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่