ศธจ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลปี 2562 ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจพิจารณาเสนอชื่อสตรี บุคคล และองค์กรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้  ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเสนอรายชื่อสตรีดีเด่น