วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กำกับติดตามการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ดังนี้ สนามสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 สนาม1. สนามสอบโรงเรียนบ้านสามหลัง 2. สนามสอบโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) 3.สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยตอง 4. สนามสอบโรงเรียนแม่วินสามัคคี 5.สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดรัฐราษฎร์บำรุง) 6.สนามสอบโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 7. สนามสอบโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 8. สนามสอบโรงเรียนวัดเวฬุวัน 9.สนามสอบโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 10. สนามสอบโรงเรียนบ้านสันป่าสัก คณะกรรมการสนามสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ1. สนามสอบโรงเรียนบ้านสามหลัง 2.สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยตอง 3. สนามสอบโรงเรียนแม่วินสามัคคี 4. สนามสอบโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดรัฐราษฎร์บำรุง5.สนามสอบโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 6. สนามสอบโรงเรียนวัดเวฬุวัน 7.สนามสอบโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 8. สนามสอบโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ทุกสนามสอบดำเนินการสอบเป็นที่เรียบร้อย โปร่งใส่  ยุติธรรม

ภาพ  เจริญ  ปัญญา/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ