สถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทยจัดการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ”มหาตมะ คานธี”ภายในวันที่ 31 มีนาคม  2562

ประกวดวาดภาพ