โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับม.1และม.4 รายละเอียด ดังต่อไปนี้  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31รับสมัครนักเรียนม.1   รับสมัครนักเรียนระดับม.4