สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ -ลำพูน จำกัดประชาสัมพันธ์สินค้าของสหกรณ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่1 (1) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่1 (2) สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่1 (3)